Tečaj potapljaških specialnosti - Potapljanje z Nitroxom in Prepoznavanje stresa in reševanje

V septembru »neplanirano« organiziramo še dva tečaja potapljaških specialnosti in sicer:

15. septembra začnemo s tečajem potapljaške specialnosti Potapljanje z Nitroxom, tečaj je namenjen vsem, ki bi se želeli potapljati Nitroxom, ki predstavlja s kisikom obogateni zrak in velikokrat predstavlja dobrodošlo prednost, predvsem takrat kadar se potapljamo več dni zapored ( potapljanja v tropih,… ), v obliki manjše nasičenosti z dušikom, boljše počutje, manjšo utrujenost, itd.

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela tečaja v učilnici, potopa z Nitroxom in zaključnega izpita.

29. septembra organiziramo pomemben potapljaški tečaj Prepoznavanje stresa in reševanje. Tečaj je namenjen vsem potapljačem, ki bi radi prepoznali in zmanjšali stres pri potapljanju in s tem povečali svojo in sopotapljačevo varnost, obenem pa se seznanijo tudi z osnovami reševanja. Je pa nujni pogoj za opravljanje tega tečaja tudi tečaj Prve pomoči in reanimacije. Tečaj S & R je eden od pogojev za »osvojitev« kategorije športnega potapljanja SSI Master Diver ali za nadaljevanje v katerokoli Dive Professional kategorijo. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela v učilnici, praktičnega dela v bazenu in na morju ter končnega izpita.